Dzięki wsparciu z budżetu Województwa Lubuskiego w wysokości 10 mln zł, szpital w Torzymiu będzie mógł zmodernizować i wyposażyć budynek nr 2 – tzw. titanik do standardów oddziału covidowego. Inwestycja w szpitalu w Torzymiu zakłada utworzenie do końca października tego roku 70 łóżek obserwacyjno-zakaźnych w nieużytkowanym obecnie budynku nr 2 wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, w tym m.in.: tlenowej.

W ramach modernizacji obiektu planuje się ukończenie robót budowlanych, budowę windy szpitalnej oraz zakup wyposażenia i sprzętu medycznego. Przeprowadzenie inwestycji wymaga zaktualizowania dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją kosztorysową i specyfikacją techniczną wykonania robót oraz objęcia realizowanej inwestycji nadzorem inwestorskim.

Inwestycja pozwoli uruchomić w szpitalu dodatkową bazę łóżek covidowych w reżimie sanitarnym i pozwoli na przygotowanie się na różne warianty związane z pandemią. Podjęte działania mają charakter profilaktyczny. Uwzględniają spodziewaną jesienną falę pandemii oraz przyjazd wielu osób z Ukrainy, gdzie poziom zaszczepienia nie był wysoki. Nie można wykluczyć, że przez to z czasem może przybyć pacjentów covidowych.

Do tej pory szpital w Torzymiu miał status drugiego poziomu zabezpieczenia covidowego, a także realizował świadczenia z zakresu rehabilitacji pocovidowej.

Po ustaniu pandemii w modernizowanych pomieszczeniach w Torzymiu możliwe będzie zorganizowanie oddziału rehabilitacji pocovidowej.

Źródło: Lubuskie Centrum Pulmonologii, szpitaltorzym.pl