Burmistrz Cybinki Marek KOŁODZIEJCZYK odpowiada na pytania gazety FORUM

Już od ponad dwóch lat mieszkańcy gminy Torzym muszą dopłacać z własnej kieszeni, by wywieźć odpady do Długoszyna. Dzieje się tak, ponieważ Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na miejscu został zlikwidowany. Tymczasem wcale nie większa od Torzymia sąsiadująca z nami Cybinka może poszczycić się nowoczesnym PSZOK-iem, który chwalą wszyscy mieszkańcy tej gminy. O inwestycji rozmawialiśmy z miejscowymi władzami, a na nasze pytania odpowiadał burmistrz Cybinki, Marek Kołodziejczyk.

Skąd pojawił się pomysł na stworzenie w Cybince nowoczesnego PSZOK-u?

Marek KOŁODZIEJCZYK: Do utworzenia PSZOKU zobligowały nas przepisy wynikające z ustawy oraz możliwość pozyskania środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia. Prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) należy do obowiązkowych zadań własnych każdej gminy, jak jasno wynika z ustawy.

Ile kosztowała budowa PSZOK-u?

Szacunkowa wartość to 5 926 779,89 zł.

1. 2 888 858,46 zł, stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach zawartej umowy dnia 4.10.2018 r.

2. 3 037 921,43 zł, stanowi wkład własny, który został pokryty środkami z zaciągniętych pożyczek, tj.:

– pożyczki płatniczej w kwocie 1 057 059,41 zł, która została udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dnia 5.08.2021 r. na uregulowanie kwoty podatku VAT,

– pożyczki długoterminowej w kwocie 1 838 364,19 zł, która została udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dnia 5.08.2021 r.,

– wkład własny został sfinansowany przez Gminę Cybinka.

Inwestycja była podzielona na wiele etapów – jak wyglądały poszczególne etapy i który był najtrudniejszy?

Pierwszym i zarazem najtrudniejszym etapem było zaprojektowanie i wybudowanie kompletnego obiektu, spełniającego standardy wymagane obowiązującymi przepisami. Kolejnymi etapami był zakup sprzętu niezbędnego do obsługi PSZOK-u. Dla każdego sprzętu były ogłaszane osobne postępowania przetargowe.

Niektóre sąsiednie gminy – na przykład Torzym – nie posiadają swojego PSZOK-u. Czy w Cybince opłaca się mieć taką instalację? Gmina nie musi dokładać pieniędzy do jej funkcjonowania? W jaki sposób jest bilansowana działalność PSZOK-u?

Działalność PSZOK-u określają zapisy wynikające z aktu założycielskiego spółki. Finansowanie funkcjonowania PSZOK-u występuje poprzez przekazywanie rekompensaty dla ZUK Cybinka sp. z o.o.

W ramach inwestycji gmina Cybinka zakupiła również niezbędny sprzęt do obsługi punktu – co to za sprzęty?

Sprzęt zakupiony do obsługi punktu to: samochód ciężarowy, koparko-ładowarka, ciągnik, 12 kontenerów i prasa stacjonarna.

Jak musieli radzić sobie mieszkańcy gminy Cybinka z wywozem gabarytów i innych odpadów zanim powstał PSZOK?

PSZOK istniał w Cybince już dużo wcześniej, siedziba placówki miała tylko inną lokalizację. Punkt znajdował się przy oczyszczalni ścieków w Cybince. Odpady odbierane były dwa razy do roku. Kiedy pojawiła się możliwość wnioskowania o środki zewnętrzne na budowę nowoczesnego PSZOK-u skorzystaliśmy z niej.

Jakim zainteresowaniem ze strony mieszkańców gminy cieszy się punkt?

PSZOK cieszy się dużym zainteresowaniem, mieszkańcy często korzystają z możliwości oddawania odpadów. Bez wątpienia PSZOK w Cybince jest niezbędny, a mieszkańcy go potrzebują.

Czy cele związane z budową PSZOK w Cybince są osiągane? Mowa o osiągnięciu poziomów recyklingu oraz zmniejszeniu masy odpadów oddawanych do składowania?

Na chwilę obecną okres funkcjonowania PSZOK-u w Cybince jest zbyt krótki, by można było ocenić osiągnięty poziom recyklingu oraz zmniejszenie masy odpadów oddawanych do składowania.

W jakich dniach i godzinach funkcjonuje PSZOK? Kiedy korzysta z niego najwięcej mieszkańców?

PSZOK funkcjonuje w: poniedziałki w godz. 8.00-16.00; od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 i w pierwszą sobotę miesiąca w godz. od 9.00-15.00.

Jakiego typu odpady są najczęściej składowane?

Dokładna lista odpadów, które przyjmujemy do PSZOK-u dostępna jest na stronie internetowej:

https://www.pszokcybinka.pl (w Cybince PSZOK przyjmuje m.in. papier, metal, drewno, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania szkalne, zużyte baterie, akumulatory i sprzęt AGD, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i porozbiórkowe – red.).

Jak wygląda proces odbioru odpadów? Czy mieszkaniec chcący oddać odpady musi się jakoś do tego przygotować?
Mieszkaniec sam musi przywieźć odpady do PSZOK-u. Odpady muszą być odpowiednio posortowane, zgodnie z obowiązującymi zasadami segregacji.

Rozmawiał Filip Praski