O dofinansowanie możemy wnioskować za pośrednictwem specjalnej strony internetowej programu – to tam w odpowiedniej zakładce znajdziemy formularz zgłoszeniowy.
Aby złożyć wniosek o dofinansowanie z programu „Mój prąd 5.0”, musimy:

* posiadać profil zaufany,

* potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o podłączenie fotowoltaiki do sieci, które wydawane jest przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej,

* oświadczenie, które potwierdzi, że rozliczamy się w systemie net-billingu (uwaga – dla osób rozliczających się w systemie opustów, które będą chciały przejść na net-billing przewidziano zachętę za zmianę systemu rozliczeń w wysokości 3 tys. zł),

* potwierdzenie płatności za wszystkie urządzenia, które mają być dofinansowane,

* zaświadczenie od Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę podłączenia fotowoltaiki do sieci energetycznej,

* protokół odbioru prac od realizatora zleceń,

* paragony lub faktury za transport i montaż elementów objętych dofinansowaniem.

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie z programu „Mój prąd” NFOŚiGW ma 90 dni na wydanie decyzji o wypłaceniu środków. Zazwyczaj jednak odpowiedź z instytucji pojawia się już po około miesiącu od zgłoszenia.