W opinii ekspertów PORT PC ten rok będzie w Polsce rokiem dalszych wzrostów sprzedaży, zwłaszcza pomp ciepła typu powietrze-woda. Organizacja przewiduje dynamikę wzrostu o około 40-50 proc. w stosunku do 2022 r. Z kolei sprzedaż gruntowych pomp ciepła może wzrosnąć o ok. 30-40 proc.

Tak wysokie wzrosty nie byłyby możliwe, gdyby nie uruchomienie (lub kontynuacja) dwóch rządowych programów wsparcia: „Czyste Powietrze” oraz „Moje Ciepło”.

W ramach pierwszego z nich możliwe jest uzyskanie dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Dotacja na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła może wynieść do 66 tys. złotych w wariancie podstawowym, do 99 tys. złotych dla podwyższonego poziomu dofinansowania lub do 135 tys. złotych dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Z kolei „Moje Ciepło” to program dofinansowany z pieniędzy NFOŚiGW – chodzi w nim o wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Od końca kwietnia 2022 r. do końca stycznia br. złożono ponad 15 tys. wniosków na dofinansowanie montażu pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych w tzw. zielonym standardzie energetycznym.