Przypominamy, że według obowiązujących regulacji można zgłaszać się do Urzędu Gminy z wnioskami o zakup węgla po preferencyjnej cenie.

Podobnie jak wiele innych gmin, także i Torzym realizuje zadanie zaopatrzenia mieszkańców w węgiel. Węgiel kamienny (groszek, orzech) można nabyć w ilości do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r. Gmina może sprzedawać węgiel w cenie nie wyższej niż 2.000 zł brutto za tonę. Warunkiem zakupu węgla jest złożenie wniosku i jego pozytywna weryfikacja.

Do zakupu węgla po cenie preferencyjnej dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego:
* przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy;
* jeśli nie został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego, a zostało dokonane zgłoszenie lub został wpisany węgiel jako główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Jest jednak warunek – ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa nie mogli wcześniej nabyć węgla na sezon grzewczy na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2.000 zł brutto za tonę, w ilości co najmniej takiej samej, jak określona w przepisach dotyczących preferencyjnej sprzedaży (chodzi o 3 tony na gospodarstwo domowe).

Po nowelizacji ustawy gospodarstwa domowe mogą przenieść zakup węgla niewykorzystany w pierwszym okresie zapotrzebowania na kolejny okres (po 1 stycznia 2023 r.).

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego można składać:
* pisemnie w Urzędzie Miejskim w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32, 66-225 Torzym w sekretariacie (pok. nr 14) lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Torzymiu ul. Wojska Polskiego 32;
* przez skrzynkę ePUAP.