Pod koniec czerwca został ogłoszony publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Torzym.

Przetargi odbędą się w dniu 20 sierpnia 2021 roku od godz. 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Torzymiu (w sali posiedzeń). W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium do dnia 16 sierpnia 2021 roku.

Wśród wystawionych do przetargu znalazły się nieruchomości z Torzymia, Tarnawy Rzepińskiej, Pniowa, Bargowa, Drzewiec, Gądkowa Wielkiego, Garbicza, Boczowa, Bielic i Debrznicy.

Na liście można znaleźć między innymi budynek starego kina w Torzymiu (cena – 210 tys.), cały pas działek przy ulicy Łąkowej, budynek byłego przedszkola w Gądkowie Wielkim (wraz z budynkiem gospodarczym, cena 150 tys.) czy budynek mieszkalny w Pniowie przy byłej cegielni do remontu kapitalnego (cena 35 tys.).

Pełna lista nieruchomości oraz niezbędne informacje na BIP gminy Torzym.