Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia przewidującego wydłużenie terminu dla firm na rozliczenia CIT. Nowa data graniczna to 30 czerwca 2023 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami firmy muszą złożyć zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym do końca trzeciego miesiąca roku następnego. W tym terminie muszą też wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że planowane zmiany wynikają z „dynamicznie zmieniającej się sytuacji makroekonomicznej, jak również wystąpienia na krajowym rynku negatywnych zjawisk gospodarczych spowodowanych czynnikami zewnętrznymi”. Poza tym zmiany przepisów mają ułatwić wywiązywanie się z ustawowego obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, a sam projekt ma uwzględniać postulaty zgłaszane przez środowisko księgowych.

Zmiana przepisów będzie dotyczyć wszystkich podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. i będą oni mieli wydłużony termin złożenia zeznania oraz zapłaty podatku. Zgodnie z planem rozporządzenie miałoby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.