Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza do udziału w III Konkursie „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy”, realizowanego w ramach naboru Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wnioski składać można do końca lutego 2023.

Celem naboru jest poszukiwanie pomysłów i inicjatyw, dzięki którym wieś (gmina) może stać się (lub już się stała) bardziej przyjazna do życia.

Regulamin i ogłoszenie o konkursie można znaleźć na stronie: https://www.irwirpan.waw.pl/869/badania/moja-smart-wies-wizje-i-inicjatywy.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.