Każdego roku 1 czerwca ZUS przeprowadza waloryzację środków zgromadzonych na kontach głównych i subkontach dla uczestników OFE. W tym roku wzrost będzie drugim najwyższym w historii — ustąpi miejsca waloryzacji z 2009 roku. Najwięcej na tej operacji zyskają najmłodsi stażem emeryci – ci, którzy na emeryturę przejdą teraz.


Waloryzacja emerytur to mechanizm zwiększania nominalnej wysokości świadczeń emerytalno-rentowych z powodu utraty ich realnej wartości wynikającej głównie z inflacji. W praktyce jest to po prostu powiększenie stanu konta emerytalnego o określoną wartość procentową.

Waloryzacja emerytur jest przeprowadzana w marcu — w tym roku wzrosły one o 14,8 proc. i minimalnej gwarantowanej podwyżce na poziomie 250 zł brutto. W kwietniu rząd wypłacił też tzw. trzynastki.

W czerwcu waloryzacji podlega natomiast kapitał zgromadzony na wirtualnym koncie emerytalnym ZUS. Taki zabieg ma uchronić przed utratą wartości i dewaluacją świadczenia w przyszłości. Czerwcowa waloryzacja obejmuje także subkonta ze środkami zgromadzonymi w ramach Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Poszczególne wartości są corocznie publikowane w Monitorze Polskim. Ile wyniesie roczna waloryzacja środków zgromadzonych w ZUS w czerwcu 2023?

* 14,4 proc. – konto główne;

* 9,2 proc. – subkonto w ramach OFE.

Największe korzyści z mechanizmu waloryzacji stanu konta i subkonta w ZUS dotyczą osób, które w wiek emerytalny weszły po 28 lutego 2023. Wstrzymanie się z przejściem na emeryturę o kilka miesięcy czy tygodni może bardzo mocno podnieść podstawę, od której naliczane będą przyszłe świadczenia.

Taki zabieg jest w pełni legalny i wyjątkowo korzystny w okresach wysokiej inflacji.
W tym roku może to być nawet kilkaset złotych więcej.

Poniższy przykład dotyczy sytuacji, jeśli pracownik nabył prawa do świadczeń emerytalnych w maju 2023 roku. Do 31 stycznia 2023 na koncie podstawowym zgromadził 400 tys. zł. Na subkoncie znajduje się 150 tys. zł.

* w przypadku przejścia na emeryturę po 1 lipca 2023 poszczególne wartości wyniosą:
– 400 000 × 1,144 = 457 600 zł
– 150 000 × 1,092 = 163 800 zł;

* kwota świadczenia wylicza się, dzieląc wszystkie składki przez prognozowaną długość życia (w miesiącach). Jest ona co roku określana w tzw. tablicach GUS. W 2023 dla osób w 60. roku życia wynosi 254 miesiące, dla 65-latków – 210 miesięcy;

* w praktyce 60-latka, która na emeryturę przejdzie w czerwcu, na podstawie powyższych obliczeń uzyska podstawę emerytury w wysokości 2165 zł. Wstrzymując się ze złożeniem wniosku emerytalnego do lipca, podniesie kwotę do prawie 2450 zł, co daje 285 zł różnicy.

Źródło: Interia Biznes.