Warszawski Instytut Bankowości i Fundacja GPW opublikowały badanie „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2023”, z którego wynika, że ostatnie kryzysy zmusiły Polaków do poszerzania swojej wiedzy ekonomicznej. To dobrze, bo znajomość finansów wśród Polaków nie jest najlepsza.

„W czasach turbulencji gospodarczych niemal wszyscy badani za najbardziej dotkliwą uznają wysoką inflację i wzrosty cen. Spadek wartości pieniądza w swoich portfelach Polacy starają się niwelować poprzez ograniczanie wydatków (85 proc.) i rezygnację lub zmianę dotychczasowego stylu życia (67 proc.)” – napisano w raporcie.

Aktualnie 30 proc. Polaków uznaje swoją wiedzę finansową za bardzo małą i raczej małą, ale niemal jedna trzecia twierdzi, że jest ona duża lub bardzo duża. Polacy uczą się finansów i ekonomii w internecie (61 proc.) oraz w innych mediach (43 proc.). Ankietowani najczęściej chcą uzupełniać swoją wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa (44 proc.) oraz inwestycji (33 proc.). Wzrost odnotowano w przypadku chęci nauki o kredytach i pożyczkach (24 proc., wzrost o 6 pkt proc. rok do roku), systemu podatkowego (23 proc., wzrost rdr o 5 pkt proc.) oraz oszczędzania (19 proc., wzrost rdr o 6 pkt proc.).