Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia, który przewiduje różnorakie wsparcie dla firm inwestujących w innowacje. Mowa tu o dotacjach, pożyczkach, gwarancjach lub poręczeniach.

Konkretnie chodzi o rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027. Resort tłumaczy, że celem nowej regulacji jest zapewnienie podstawy prawnej do udzielania pomocy firmom bez konieczności notyfikacji Komisji Europejskiej.

„Prowadzenie przedmiotowej regulacji będzie stanowiło jeden z elementów wdrażania regionalnych programów na lata 2021-2027” – uzasadniono.

Ministerstwo Funduszy dodało, że z uwagi na bezprecedensową skalę finansowania programy te „stanowią jeden z najsilniejszych bodźców rozwojowych dla polskich regionów” i pomoc udzielana na podstawie projektowanej regulacji ma umożliwić efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na cele rozwojowe w regionach podczas nowego, siedmioletniego okresu programowania.

Jak dotąd nie podano szczegółowych warunków ubiegania się o pomoc. Podstawowe zasady oceny, wymogi formalne i merytoryczne oraz przebieg procesu rozpatrywania wniosków mają zostać określone w zasadach naboru wniosków. Samo rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Warto śledzić na stronach ministerstwa dalsze losy projektów.