Aby wykorzystać cały obowiązujący w 2023 r. limit odliczenia składki zdrowotnej roczne dochody podatnika, po odliczeniu składek ZUS, muszą wynosić nieco ponad 208 tys. zł. Limit odliczenia składki zdrowotnej wzrósł 1 stycznia 2023 r. z 8700 zł do 10 200 zł. Ryczałtowcy nadal mogą odliczyć od przychodu połowę zapłaconej składki zdrowotnej.

Od 1 lipca 2022 r. część przedsiębiorców ponownie zyskała prawo do odliczenia części składki zdrowotnej. Dotyczy to jednak jedynie podatników opodatkowanych liniowym PIT (19 proc.), kartą podatkową oraz tzw. ryczałtowców (podatników zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych).

W przypadku podatników liniowego PIT nowe przepisy przewidują, że dochód do opodatkowania (czyli przychód pomniejszony już wcześniej o koszty uzyskania przychodów i składki ZUS) taki podatnik będzie mógł pomniejszyć o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone za siebie oraz osoby współpracujące w 2023 r., łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10 200 zł rocznie (w roku 2022 było to 8700 zł). I tu uwaga: to jeden limit na wszystkie objęte odliczeniem osoby, a nie na każdą z nich odrębnie.

Warto pamiętać, że podatnik liniowego PIT może alternatywnie zamiast takie składki odliczyć, zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów. Nie jest natomiast możliwe równoczesne odliczenie i zaliczenie do kosztów tej samej składki.

Źródło: fpg24.pl