Już we wrześniu 2023 r. ma zostać uruchomiona możliwość zastrzeżenia swojego numeru PESEL. Ma to zapobiec m.in. możliwości kradzieży tożsamości czy wyłudzenia kredytu. Jednak dopiero w czerwcu 2024 r. banki czy firmy pożyczkowe będą musiały weryfikować zastrzeżenie.

Projekt ustawy w tej sprawie został przyjęty przez Radę Ministrów 16 maja 2023 r. a po 6 dniach wpłynął do Sejmu. Już trwają prace informatyczne nad budową rejestru zastrzeżeń numeru PESEL oraz usług towarzyszących. Jedną nich będzie m.in. możliwość zastrzeżenia numeru PESEL w aplikacji mObywatel.

Zgodnie z datami zawartymi w projekcie wspomnianej ustawy, usługa zastrzeżeń ma zostać uruchomiona najpóźniej 31 grudnia 2023 r., jednak Ministerstwo Cyfryzacji przewiduje, że będzie to możliwe już we wrześniu.

Co jednak ważniejsze, przepisy obligujące do weryfikacji istnienia zastrzeżenia numeru PESEL, wejdą w życie dopiero w czerwcu 2024 r. Chodzi o to, że banki, firmy pożyczkowe czy też dostawcy usług płatniczych będą zobowiązani do sprawdzania, czy podany przez klienta numer PESEL nie widnieje w bazie zastrzeżeń. Dopiero od tego momentu możliwe będzie np. brak możliwości dochodzenia roszczeń wynikających z umowy czy też odmowa wykonania możliwości notarialnej.

Jak tłumaczy ministerstwo, termin ten wiąże się koniecznością zapewnienia odpowiedniego czasu do zintegrowania się przez zobowiązane podmioty, czyli wspomniane banki i firmy pożyczkowe.

Wprowadzenie przepisów dotyczących zastrzeżenia numeru PESEL, zostanie poprzedzone kampanią informacyjną, skierowaną przede wszystkim od osób starszych, które nie korzystają z internetu czy też usług elektronicznych.

Poza wspomnianą możliwością zastrzeżenia numeru PESEL w aplikacji mObywatel, będzie także możliwość osobistego złożenia wniosku w urzędzie gminy, ale także na poczcie, w banku krajowym lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.