Tysiące osób zatrudnionych w szczególnych warunkach, pracując na kontraktach, utraci prawo do emerytur pomostowych – alarmuje „Dziennik Gazeta Prawna”. I dodaje, że przepisy, które będą obowiązywać od stycznia 2024 roku, przyznają świadczenia pomostowe wyłącznie zatrudnionym na etacie.

Gazeta informuje, że tysiące osób w ostatnich latach było zatrudnionych w szczególnych warunkach na kontrakcie. Chodzi m.in. o kierowców, ratowników medycznych czy pilotów w lotnictwie cywilnym. Kontrakty nie dają jednak prawa do pomostówki.

Przepisy przyznają emerytury pomostowe tylko tym pracownikom zatrudnionym na etacie.

Pracownicy będą więc pozywać pracodawców o ustalenie istnienia stosunku pracy, by zyskać prawo do tego świadczenia – alarmuje gazeta.

Obecnie powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Istnieją jednak pewne zawody, które mają prawo do wcześniejszego przejścia, nawet o pięć lat, na tzw. emerytury pomostowe.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w sierpniu nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych, która uchyla wygasający charakter tego świadczenia.

Obecnie świadczenia te przysługują tylko tym osobom, które przed 1 stycznia 1999 r. wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Większość znowelizowanych przepisów wejdzie w życie od 1 stycznia 2024 r.