Porządne, mocne i bezpieczne ogrodzenie stanęło wokół placu zabaw w Garbiczu. To efekt współ­pracy sołectwa z Garbicz Festival, która to spółka przekazała na ten cel 5 tysięcy złotych.

Garbicz Festival nie od dziś aktywnie wspo­maga społeczność wioski w jej aktywno­ściach. Dofinansowanie, dzięki któremu postawiono płot okalający plac zabaw, to kolejne środki przekazane od organizatorów imprezy na rzecz lokalnej społeczności, bo wcześniej – jesienią 2018 roku – sfinansowa­ny został zakup wyposażenia, czyli zabawek: huśtawek, zjeżdżalni i plastikowego motorka na sprężynie.

W zeszłym roku na potrzeby sołectwa przekazano kolejne fundusze, dzięki którym stało się możliwe sfinansowanie ogrodzenia placu zabaw.

Teraz teren obok remizy został otoczony płotem – będzie bezpieczniej, schludniej i czyściej, bo na plac będą wchodziły już tylko maluchy ze swoim rodzicami. A poza tym nie ma teraz zagrożenia, że dzieci bawiące się na placu mogą przez nieuwagę wybiec na ulicę. Ogrodzenie skutecznie zabezpiecza przed takimi wypadkami.

„Kochani! Mam jedną z lepszych wia­domości. Plac zabaw mamy ogrodzony. To wszystko dla bezpieczeństwa naszych dzieci. Dziękujemy Garbicz Festival za fundusze na materiał. Bez Was nie byłoby takiej inwe­stycji. Dziękujemy za poświęcony swój czas Wam Panowie i ogrodzenie placu: Robert, Grzegorz, Krystian, Marcin – Wasza pomoc jest nieoceniona” – taki ładny wpis możemy przeczytać na FB sołectwa.

Garbicz Festival zapowiada, że to jeszcze nie jest ostatnie słowo w kwestii pomocy sołectwu i że także w przyszłości współpra­cował będzie z mieszkańcami wioski.