Równolegle z wyborami 2023, czyli 15 października, zostanie przeprowadzone ogólnokrajowe referendum.

Aby było ono ważne, trzeba przekroczyć 50 proc. frekwencji.

Nie musisz brać udziału w referendum, aby oddać ważny głos w wyborach. Referendum i wybory odbywają się w tych samych miejscach, ale to są oddzielne wydarzenia.

Jeśli ktoś chce wziąć udział w wyborach, ale nie chce wziąć udziału w referendum, wystarczy, że odmówi przyjęcia karty referendum.

W trakcie referendum mają paść cztery pytania. Brzmią one następująco:

* Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

* Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenia podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

* Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

* Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?