Wiele osób zadaje nam pytania o kadencyjność sołtysów. Otóż w gminie Torzym kadencja sołtysów trwa tyle, ile kadencja władz samorządowych, czyli 5 lat.

Kadencje, jeśli chodzi o sołtysów, są regulowane uchwałami poszczególnych rad gminnych (miejskich). Z reguły przyjmuje się, że trwają one tyle samo, co kadencje samorządów, czyli obecnie (od 2018 roku) pięć lat.

Jednakże ich kadencyjność musi być potwierdzona odpowiednią uchwałą radnych. W gminie Torzym obowiązującą jest ta z 2003 roku w sprawie statusów sołectw zmieniona uchwałą nr V/38/19 z 26 marca 2019 roku – w tej zmianie właśnie mowa jest o 5 latach kadencji sołtysów.

Wybory sołtysów z reguły odbywają się po przeprowadzonych wyborach samorządowych i zatwierdzeniu nowej Rady Miejskiej. Decyzję o ich konkretnym terminie podejmuje nowy burmistrz.