Wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych jak równie przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych muszą zawierać się w okresie od 1.2.2020 r. do dnia złożenia wniosku.

MP 5.0 zakłada, że dofinansowanie będzie przysługiwać na:

* magazyn ciepła (do 5 tys. zł dofinansowania);

* pompę ciepła (od 4,4 tys. do nawet 28,5 tys. zł, kwota jest zależna od technologii wybranej pompy);

* magazyny energii elektrycznej (do 16 tys. zł);

* kolektory słoneczne (do 3,5 tys. zł);

* systemy zarządzania energię HEMS/EMS (do 3 tys. zł);

* fotowoltaikę (od 3 do 7 tys. zł).