Od 4 września przy rejestracji samochodu nie są już wydawane karty pojazdu i znane wszystkim nalepki kontrolne, przyklejane dotychczas na przedniej szybie. To oznacza niewielką, ale jednak oszczędność przy rejestracji. Koszt zarejestrowania samochodu osobowego to teraz 161,50 zł.

To skutek nowelizacji ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Nowelizacji, która jest podyktowana oczywiście coraz bardziej powszechną cyfryzacją i przechowywaniem danych online.

Ministerstwo Infrastruktury wyszło z założenia, że skoro każdy kierowca ma dostęp do historii pojazdu zapisanej w CEPiK za pośrednictwem usługi mPojazd, karty pojazdu stają się zbędne. Tylko ta decyzja pozwoli zaoszczędzić właścicielom auta 75 złotych.

Oprócz kart pojazdu, do historii przejdą także nalepki kontrolne z numerami rejestracyjnymi samochodu umieszczane od maja 2000 roku na przedniej szybie. Ta zmiana to z kolei oszczędność 18,50 zł, a także… czasu. Jak pokazuje doświadczenie, usunięcie starej nalepki jest bardzo czasochłonne i obowiązkowe w przypadku zmiany numerów. Zachowanie starej naklejki mogło dotąd skończyć się mandatem.

Łącznie, rezygnacja z karty pojazdu i nalepki kontrolnej pozwala na zaoszczędzenie prawie 100 złotych przy rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy. W przypadku samochodu zarejestrowanego wcześniej w Polsce ta oszczędność będzie dużo mniejsza – niespełna 20 zł.

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury „koszt zarejestrowania od 4 września br. samochodu osobowego w ww. przypadkach wyniesie 161,50 zł (aktualnie koszt zarejestrowania samochodu osobowego sprowadzonego z zagranicy to 256 zł, a koszt zarejestrowania samochodu osobowego wcześniej zarejestrowanego na terytorium RP bez zachowania dotychczasowych tablic — 180,5 zł)”.

Przypomnijmy, że na mocy tej samej nowelizacji, od 31 stycznia 2022 istnieje możliwość zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu. To z kolei generuje kolejne oszczędności rzędu 80 złotych. Warunek jest jeden – mówimy o polskich tablicach, wg aktualnego wzoru. To oznacza, że właściciel auta z Warszawy, który zakupił auto od mieszkańca Krakowa, może w dalszym ciągu jeździć na tablicach rozpoczynających się na „KR”.

„Dzięki pozostawieniu dotychczasowego numeru rejestracyjnego nie trzeba ponosić opłaty za nowe tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną. Opłata za najczęściej wydawane tablice samochodowe to 80 zł. W takim przypadku rejestrując samochód właściciele oszczędzają 99,50 zł (tablice rejestracyjne – 80 zł, nalepka kontrolna – 18,50 zł, opłata ewidencyjna – 1 zł), a w sytuacji, gdy jest miejsce na stosowną adnotację w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym i nie wydaje się pozwolenia czasowego oszczędzają 113,5 zł (dodatkowo 13,5 zł oraz 0,5 zł opłaty ewidencyjnej)” – wyliczyło ministerstwo.

Koszt zarejestrowania od 31 stycznia br. samochodu osobowego przy zachowaniu tablic rejestracyjnych poprzedniego właściciela pojazdu wynosi 81 zł, a w przypadku, gdy nie wydaje się pozwolenia czasowego – 67 zł