600 mln zł na programy mieszkaniowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wnioski można składać do 29 lipca.

Uruchomiono trzy nowe programy mieszkaniowe dla osób z niepełnosprawnościami pod wspólną nazwą „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”

Celem programu jest stworzenie infrastruktury Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych (WSM), składającej się z kilku odrębnych zespołów mieszkalnych, która służyć ma zapewnieniu niezależności osobom z niepełnosprawnościami w zakresie stylu życia i codziennych czynności.

Ponadto Zarząd PFRON zatwierdził regulamin naboru stanowiący integralną część programu i określający zasady składania wniosków o przyznanie dofinansowania na stworzenie infrastruktury WSM, a także zakres informacji, które powinien zawierać wniosek oraz wagi punktowe do kryteriów oceny wniosków.

Wnioski, w pierwszym naborze, w I etapie (właściwy wybór wniosków) można składać od dnia 10.6.2022 r. do dnia 29.7.2022 r. w formie dokumentu elektronicznego przez ePUAP.

Więcej informacji w aktualnościach na pfron.org.pl.