Od 1 stycznia 2024 roku kwota świadczenia wychowawczego dla wszystkich uprawnionych zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł na jedno dziecko.

Dla rodziców i opiekunów oznacza to, że na ich konta będzie wpływać rocznie więcej środków na utrzymanie dziecka. W przypadku jednego dziecka będzie to w skali roku o 3600 zł więcej, dwojga – 7200 zł, trojga – nawet 10 800 zł.

Nie trzeba składać dodatkowego wniosku – kwota świadczenia zmieni się automatycznie.

ZUS, który wypłaca świadczenie wychowawcze, sam podniesie jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Nastąpi to automatycznie i obejmie wszystkich, którzy według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia w okresie od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Co ciekawe, do niektórych nowa kwota może wpłynąć jeszcze w grudniu – a to z tego powodu, że ZUS może szybciej przelać kwoty, które są zaplanowane na 2 stycznia.

Kolejny wniosek na nowy okres wypłacania świadczenia będzie obejmował czas od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. Nabór tych wniosków zostanie otwarty 1 lutego 2024 roku.