Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której niezbędną okaże się pomoc prawnika. Z najróżniejszych powodów. Pół biedy, jeśli mamy za co go opłacić. A co w sytuacji, kiedy brakuje nam na to funduszy? Wtedy można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej oferowanej przez kancelarie prawnicze pro publico bono – najłatwiej i najpewniej jest spróbować poszukać takiej pomocy w Starostwie Powiatu.

Starostwo Powiatowe w Su­lęcinie organizuje od dawna taką właśnie bezpłatną pomoc prawną polegającą na dyżurach prawników, do których może zgłosić się każdy mieszkaniec, któremu status materialny unie­możliwia zatrudnienie odpowiedniej kancelarii. Mówiąc wprost – którego nie stać na profesjonalną pomoc prawnika.

Na bezpłatną pomoc prawną na terenie powiatu sulęcińskiego można umawiać się pod numerem tel. 509 256 700

Zamieszczamy tutaj całą planszę informacyjną, z której można się dowiedzieć, w jakich godzinach i w jaki sposób można się skontaktować z prawnikami udzielającymi bezpłat­nej pomocy.

Trzeba pamiętać, że na stosowną wizytę zawsze trzeba się najpierw umówić telefonicznie lub mailowo, a kolejność przyjęć wyznaczana jest tutaj przez kolejność zgłoszeń, za niewielkimi wyjątkami (np. poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży).

Bezpłatna pomoc prawna jest na­prawdę nieodpłatna, to znaczy nic za nią nie zapłacimy, nie ma tu żadnych ukrytych opłat. Od razu też uspokaja­my – fachowcy od zagadnień prawa, którzy świadczą taką pomoc pro publico bono są nastawieni bardzo życzliwie i starają się pomagać w najlepszy sposób, w jaki potrafią.

Oczywiście, zakres tej pomocy jest ograniczony w stosunku do „normalnej” usługi prawniczej – w tym sensie, że nie wszystkie działania prawnicze pod nią podlegają. Jednak­że można tu uzyskać pomoc w zakre­sie spraw podstawowych:

– wyjaśnienie przepisów prawa oraz naszych praw i obowiązków;

– przygotowanie pisma o zwolnie­nie z opłat sądowych;

– wskazanie rozwiązania twojego problemu prawnego;

– informacje o kosztach postępo­wania sądowego;

– przygotowanie projektów pism (za wyjątkiem pism w sprawach już toczących się przed sądem).

Przypominamy także o tym, że w razie obostrzeń związanych z pan­demią porady prawne mogą odbywać się tylko na drodze koresponden­cyjnej. Dlatego ważne jest, by naj­pierw skontaktować się telefonicznie i umówić.