Przyszedł ten moment, gdy czara goryczy się przelała, a cierpliwość skończyła. My, mieszkańcy gminy Torzym mówimy jasno: MAMY DOŚĆ! Zamierzamy doprowadzić DO ODWOŁANIA W REFERENDUM (o co chodzi w referendum – CZYTAJ TUTAJ) obecnego burmistrza Ryszarda Stanulewicza.

Mamy dość burmistrza Ryszarda Stanulewicza i jego nieudolnych rządów, które można określić jako dwie dekady zastoju, błędnie podejmowanych decyzji, niegospodarności i zaniechań. Pod TYM LINKIEM przytaczamy „czarną listę” zaniedbań burmistrza Stanulewicza. Warto by każdy mieszkaniec naszej gminy z nią się zapoznał.

Mamy przecież prawo żyć w gminie, która się rozwija, tworzy nowe miejsca pracy, sprzyja przedsiębiorcom, służy interesowi społecznemu, a urząd i burmistrz po prostu dbają o ludzi. Bo po to zostali powołani. Tymczasem rzeczywistość jest taka, że załatwienie nawet drobnej sprawy często urasta do rangi problemu.

TORZYM NIE MUSI BYĆ SMUTNYM MIASTEM

Mamy prawo żyć w gminie, która jest niezadłużona. W której rządzącym zależy na przyciąganiu tutaj poważnych inwestycji, dających większe przychody gminie, a mieszkańcom zatrudnienie.

Mamy prawo mieć takiego włodarza miasta, który rozsądnie wydaje środki ściągnięte z naszych podatków, pomnaża dochody gminy, dba o zwykłych podatników i o przedsiębiorców zasilających jej budżet.

Płacenie kar przez naszą gminę – w formie opłaty podwyższonej – np. za to, że odprowadzane ścieki nie utrzymują wymaganych parametrów czystości (przecież mamy niewydolną i niezmodernizowaną oczyszczalnię) to marnotrawstwo naszych wspólnych pieniędzy, które przecież mogłyby być przeznaczone na inne inwestycje. Nie godzimy się na to.

Mamy ochotę zmienić tę przygnębiającą rzeczywistość za oknem.

Torzym wcale nie musi być smutnym i zaniedbanym miastem, bo żyje tu mnóstwo pozytywnych, kreatywnych i chętnych do działania ludzi. Tylko trzeba dać im szansę i pozwolić działać.
Tymczasem musiało powstać Stowarzyszenie Lokalne Forum Biznesu, by chronić przedsiębiorców, by integrować ich środowisko, by wspólnie podejmować działania zmierzające do poprawy warunków życia mieszkańców i rozwoju biznesu w tej gminie.

STWORZYĆ SZANSĘ MŁODYM

Nie będziemy czekać z założonymi rękami na powolną, ekonomiczną śmierć naszej gminy. To my, mieszkańcy, jesteśmy tutaj gospodarzami! Nie pozwolimy zmarnować przyszłości naszej i naszych dzieci! Dlatego właśnie bierzemy sprawy we własne ręce.
I dlatego wyszliśmy z inicjatywą przeprowadzenia referendum, którego celem jest odwołanie burmistrza miasta i gminy Torzym Ryszarda Stanulewicza przed upływem kadencji.
Mamy dość i wiemy, że wielu z was też ma dość. 22 lata rządów Ryszarda Stanulewicza to ponad dwie dekady zastoju, zaniedbań i zaniechań. Wystarczy popytać ludzi, zebrać opinię tutejszych przedsiębiorców, albo przejść się po mieście.

Symbolem rządów burmistrza Stanulewicza stał się upadek kina w Torzymiu. Zaniedbany budynek popadł w ruinę odbierając mieszkańcom kolejną – z niewielu już ofert kulturalnych w mieście.

Co mają tu robić młodzi ludzie? Jaką gmina oferuje im przyszłość? Jak chce ich tu zatrzymać?
Nie chcemy by młodzi – w poszukiwaniu szansy na lepsze życie – musieli stąd uciekać. Młodzi ludzie to przyszłość tej gminy. Trzeba im stworzyć warunki do rozwoju tu i teraz. Pokazać, że tutaj czeka ich lepsze jutro. Ale to lepsze jutro nadejdzie tylko wówczas, jeśli dziś odwołamy obecnego burmistrza.

WYBIERZCIE: TAK! JESTEM ZA ODWOŁANIEM!

Zaczynamy zbierać podpisy pod wnioskiem o referendum, a gdy już przyjdzie dzień głosowania, na karcie wyborczej wybierzemy: TAK! Jestem za odwołaniem burmistrza Stanulewicza!

I mamy pełne przekonanie, że większość z Was też tak wybierze. Bo jesteśmy u siebie, bo wybieramy lepszą przyszłość, bo nie stać nas na trzecią dekadę zastoju. Jeśli zostanie tu ten sam „burmistrz z przeszłości”, nic się nie zmieni. Będzie po staremu. Nie zgadzamy się na to. Mamy dość!
Dlatego my, inicjatorzy tego referendum potrzebujemy Was wszystkich, którym ta gmina jest bliska. Potrzebujemy nie tylko waszych głosów za odwołaniem burmistrza, ale też waszej aktywności. Działajmy razem na rzecz lepszej przyszłości, bądźcie aktywni w czasie całej kampanii referendalnej. Pomagajcie, powiedzcie swoim znajomym i sąsiadom, rodzinie, że w naszej gminie konieczne są zmiany.
My też będziemy aktywni, będziemy widoczni. Ta gmina (dobrze zarządzana) znów ożyje! Bądźcie z nami na spotkaniach, wywieszajcie plakaty popierające referendum, podpisujcie listy i w końcu głosujcie za odwołaniem burmistrza.
Ale wcześniej rozmawiajmy o tym, co nas wszystkich boli. Jesteśmy otwarci na dyskusje i wasze pomysły, które możecie zgłaszać na naszym FB. Nie bójcie się pytać burmistrza o jego zaniedbania. To burmistrz jest dla was, nie wy dla niego. Wierzymy w zwycięstwo, w to że nasza gmina po latach zastoju rozkwitnie.
To my, mieszkańcy, jesteśmy solą tej gminy, a nie dodatkiem do urzędu burmistrza.

Inicjatorzy referendum