Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest realizowany od wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Poza poprawą konkurencyjności rolnictwa, celem PROW jest również zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, a także zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich oraz działania w ramach klimatu.

Z opublikowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa harmonogramu wynika, że w tym roku znikają niektóre z popularnych w minionych latach programów dofinansowania, w tym między innymi częściowo modernizacja gospodarstw rolnych, młody rolnik czy też restrukturyzacja małych gospodarstw.

Programy i terminy naborów w 2023 roku (nie uwzględniamy tych, których nabory zakończyły się w styczniu):

Rozwój gospodarstw
* „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” – nabór wniosków od 2 stycznia do 29 grudnia 2023 roku
* „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” – nabór wniosków w lutym i czerwcu 2023 roku.

Ochrona ekosystemów i efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
*
„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” – premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa,
*
„Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” – premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa,
* „Rolnictwo ekologiczne – premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa,
* „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” (ONW).

Dla czterech powyższych programów wsparcia jest jeden wspólny termin na złożenie wniosków: od 15 marca do 15 maja 2023 roku. Wnioski wraz z załącznikami mogą być także złożone w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2023 r. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja kwota pomocy będzie pomniejszana o 1% należnej kwoty płatności.

Zarządzanie ryzykiem

* „Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt” – wnioski będą przyjmowane w maju i listopadzie 2023 roku.

Dokładnych informacji można szukać na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.