Osoby starsze powinny szczególnie dbać o swój stan zdrowia i kontrolować je regularnie: samodzielnie oraz podczas wizyt lekarskich.

W ramach samodzielnej kontroli zdrowia seniorzy powinni zwracać baczną uwagę na swoje samopoczucie, jakość snu, apetyt, pragnienie, występujące dolegliwości i ogólną sprawność organizmu. Minimum raz na miesiąc osoby starsze powinny wykonać pomiar masy ciała oraz pomiar ciśnienia tętniczego.

W razie zaobserwowania niepokojących dolegliwości oraz w przypadku wystąpienia wyników samobadania wskazujących na szybki wzrost lub utratę masy ciała lub nieprawidłowe wartości ciśnienia konieczna jest szybka konsultacja z lekarzem.

Aby właściwie monitorować stan zdrowia seniora warto raz na jakiś czas zgłosić się do właściwej przychodni i wykonać niezbędne badania diagnostyczne:
*
Raz na pół roku należy odbyć wizytę u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz stomatologa.
* Raz do roku należy wykonać podstawowe badanie diagnostyczne krwi i moczu oraz EKG serca.
* Raz na dwa lata powinno wykonywać się badanie kolonoskopii.
* Raz na trzy lata należy zbadać wzrok u okulisty i słuch u laryngologa.
* Raz na trzy lata zaleca się diagnostykę poziomu elektrolitów w organizmie, wykonanie badania RTG płuc i gęstości kości.