Planowane, imponujące obiekty sportowe w gminie Rzepin dostały pozytywną opinię prezesa Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.

Niedawno odbyło się robocze spotkanie burmistrza Rzepina Sławomira Dudzisa z prezesem Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Robertem Skowronem dotyczące planowanych inwestycji sportowych.

Pozytywna opinia dotycząca Rzepińskiego Centrum Sportowego oraz szatni piłkarskiej przy boisku w Kowalowie oznacza, że oba projekty obiektów sportowych spełniają normy określone przez Lubuski i Polski Związek Piłki Nożnej.

– Z samorządowcami w naszym województwie spotykam się regularnie i muszę powiedzieć, że gminę Rzepin i jej Burmistrza stawiam zawsze za wzór dobrego gospodarza wspierającego sport! Zarówno w kwestii infrastruktury jak i dotacji przeznaczanych na kluby sportowe. Cieszę się, że w Lubuskiem będziemy mieli kolejne obiekty z prawdziwego zdarzenia – powiedział Prezes LZPN Robert Skowron

Rzepińskie Centrum Sportowe to ogromna i bardzo potrzebna inwestycja, która poprawi jakość szkolenia i warunki do treningu wszystkim klubom z gminy. Będzie to obiekt, na którym będą mogły odbywać się również mecze na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Dodajmy, że w obrębie RCS powstaną: dwa boiska (jedno z trawą naturalną i drugie ze sztuczną – pozwalające grać i trenować także zimą), korty tenisowe, basen, boisko wielofunkcyjne, skatepark, tor rolkarski czy siłownia.

– Szatnia w Kowalowie to kolejna inwestycja w infrastrukturę w gminie. Nowy budynek dostosowany do najnowszych standardów na pewno spełni oczekiwania młodych sportowców z „Zorzy” i stworzy warunki do osiągania lepszych wyników sportowych. Dziękuję prezesowi Robertowi Skowronowi za wsparcie i merytoryczną pomoc przy obu inwestycjach! – podsumował burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis.