Nawet do 60 tysięcy złotych bezzwrotnej premii można uzyskać składając wniosek do 14 lipca o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw. Program prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Od 16 maja tego roku w regionalnych oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) można składać wnioski o pomoc w ramach wsparcia restrukturyzacji małych gospodarstw.

Wnioski można składać do 14 lipca 2022 r. osobiście, przesyłką przez Pocztę Polską lub elektronicznie w ePUAP.

60 tys. w dwóch ratach

Na restrukturyzację małego gospodarstwa można dostać 60 tys. zł wypłacone w dwóch ratach. Pierwsze 80 proc. kwoty rolnik otrzymuje po spełnieniu warunków opisanych w decyzji o przyznaniu pomocy. Pozostałą część premii dostaje po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Istnieje jednak warunek. Pieniądze z premii muszą zostać wykorzystane na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. 80 proc. sumy musi zostać przeznaczone na środki trwałe, czyli maszyny rolnicze, urządzenia, wyposażenie, budowę, przebudowę, remont budynków, w których odbywa się produkcja rolnicza lub na zakup gruntów rolniczych czy stad podstawowych, zakładanie sadów lub plantacji roślin wieloletnich.

Kto może dostać premię?

Na pomoc ARiMR mogą liczyć rolnicy, którzy mają co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość, która służy do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Gospodarstwo powinno mieć wielkość ekonomiczną nieprzekraczającą 13 tys. euro.

Ubezpieczenie w KRUS-ie i ZUS-ie, praca na etacie czy prowadzenie działalności gospodarczej nie wykluczają z możliwości ubiegania się o premię. Ważne jednak, by co najmniej 25 proc. dochodów lub przychodów pochodziło z rolnictwa.

Kto nie dostanie wsparcia?

Istnieją pewne ograniczenia. O premię Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie mogą starać się rolnicy, którzy korzystają z benefitów:

* Ułatwianie startu młodym rolnikom,

* Modernizacja gospodarstw rolnych,

* Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

* Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętych PROW 2007-2013,

* Modernizacja gospodarstw rolnych,

* Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej,

* Premie dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020.

Źródło: Business Insider