Na 28 października planowana jest sesja Rady Miejskiej w Torzymiu. W porządku obrad nie znalazł się ani jeden punkt związany z obecną sytuacją epidemiologiczną!

Przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w planowanych porządku obraz wspomniano tylko raz. Uzasadniając… przeprowadzenie sesji w trybie zdalnym. Poza tym nic.

Skarga na działalność burmistrza, rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, współpraca z organizacjami pozarządowymi, wynagrodzenia za pracę nauczycieli – to oczywiście wszystko ważne sprawy (pod warunkiem, że są solidnie przepracowane – a co do tego można mieć wątpliwości, bo od czasu poprzedniej sesji odbyło się tylko jedno posiedzenie jakiejkolwiek komisji Rady Miejskiej, więc nie za bardzo wiadomo, kiedy te ważne sprawy były omawiane).

Są jednak sprawy ważne i ważniejsze, i te najważniejsze. A chyba nikt nie ma wątpliwości, że dziś tą sprawą najważniejszą jest sytuacja epidemiologiczna w kraju – zajmuje się nią parlament, zajmuje się nią rząd, zajmują się nią na szczeblu władz województwa, zajmują się nią powiaty, gminy… Ale w planie posiedzenia rady gminy Torzym cisza.

* Mimo że coraz trudniejsza sytuacja dotyka służbę zdrowia i zamykane są oddziały w okolicznych szpitalach.
* Mimo że właśnie szkoła w Torzymiu poinformowała o kwarantannie części uczniów i nauczycieli po kontakcie z osobą zakażoną.
* Mimo że z dnia na dzień przebywać będzie osób w kwarantannie, które potrzebować będą pomocy – nawet w prostych, codziennych sprawach. A także osób schorowanych, które nie będą mogły uzyskać odpowiedniej pomocy w szpitalach.
* Mimo że przed poważną groźbą utraty przychodów stoją lokalni przedsiębiorcy, zwłaszcza ci prowadzący mały biznes.
* Mimo że sesja wypada tuż przed świętem Wszystkich Świętych – i ważnym problemem jest kwestia zasad odwiedzin komunalnych cmentarzy.

Podpowiadamy – to są według nas tematy i zagadnienia, jakie powinny paść na sesji, a radni powinni wytyczyć konkretne kierunki rozwiązywania tych problemów.
Jesteśmy przekonani, że najbliższa Rada Miejska powinna być przede wszystkim poświęcona sytuacji epidemiologicznej i jej skutkom dla mieszkańców gminy. Nie mamy co do tego wątpliwości.