Do 200 tysięcy wsparcia mogą otrzymać młodzi rolnicy rozpoczynający samodzielną działalność. Wsparcie może otrzymać młody rolnik będący pełnoletnią osobą fizyczną, po raz pierwszy rozpoczynający prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący i który pracuje w tym gospodarstwie.

Warunkiem wsparcia jest, aby działalność była rozpoczęta nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku.

W ramach inwestycji uwzględnia się przede wszystkim:
* inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży,
* zakup nieruchomości rolnych,
* zakup zwierząt gospodarskich lub innych zwierząt niezbędnych do prowadzenia produkcji zwierzęcej,
* zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia lub sprzętu, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży.

Wsparcie dla młodych rolników pochodzi z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: gov.pl