Od początku listopada obowiązują nowe zasady przyznawania wsparcia na węgiel. Najważniejsze, że nie obowiązuje już reguła „jeden dodatek węglowy na jeden adres”. Według znowelizowanych przepisów każda z rodzin mieszkających pod jednym adresem może ubiegać się o wsparcie na węgiel.

Po nowelizacji gmina może przyznać kilka dodatków węglowych na jeden adres. Wcześniej, gdy wniosek o wypłatę dodatku złożyło więcej niż jedno gospodarstwo domowe mieszkające pod tym samym adresem, świadczenie przysługiwało wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Co z osobami, które wnioski już składały, ale zostały one – według starych przepisów – odrzucone? Te osoby teraz mogą złożyć wnioski drugi raz, do ponownego rozpatrzenia.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami 3000 zł dodatku węglowego może dostać teraz każda rodzina, o ile spełnia następujące warunki:

* pod jednym adresem mieszka kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe;

* każda rodzina mieszka w osobnym lokalu;

* każda z rodzin ma osobny piec węglowy albo jest jeden piec współdzielony przez gospodarstwa domowe.