Koła gospodyń wiejskich dostaną większą pomoc z budżetu; dofinansowanie wciąż zależne jest od liczby członków, lecz w każdym przypadku wzrasta o 3 tys. zł.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich mówi, że pomoc finansowa udzielana będzie według określonych stawek, uzależnionych od liczby członków koła ustalanej na dzień złożenia wniosku (według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

I tak:

* w przypadku kół gospodyń liczących nie więcej niż 30 członków będzie to 8 tys. zł;
* koła liczące od 31 do 75 członków – 9 tys. zł
* koła, do których należy ponad 75 członków – 10 tys. zł.

W stosunku do 2022 roku, wysokość stawek pomocy finansowej wzrosła o 3 tys. zł.

W 2022 r. były to odpowiednio stawki wynoszące 5 tys zł, 6 tys. zł oraz 7 tys. zł.

W rozporządzeniu znalazły się też zapisy, na mocy których koła gospodyń wiejskich będą musiały przed złożeniem wniosku o pomoc finansową wnioskować o nadanie numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.