Projekt realizowany przez: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OŚNIE LUBUSKIM
Gmina: OŚNO LUBUSKIE
Całkowity koszt projektu: 18 250,00 zł
Wysokość otrzymanej dotacji: 6 000,00 zł
Wkład własny finansowy: 500,00 zł
Tytuł projektu: JEDEN, DWA TRZY – ŻYCIE RATUJESZ TY

Ochotnicza Straż Pożarna w Ośnie Lubuskim od sierpnia 2022 do listopada 2022 przeprowadziła projekt „Jeden, dwa, trzy – życie ratujesz Ty” realizowany ze środków z programu Działaj Lokalnie Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania. Celem projektu było wyrobienie odpowiednich postaw u dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do natychmiastowego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia poszkodowanego.

Dzięki projektowi dzieci i młodzież nauczyli się, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy, jak zadbać o bezpieczeństwo własne, jak prawidłowo reagować i wezwać pomoc.

Głównym celem była nauka pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży z Polski, ale także przebywających licznie na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Dzieci i młodzież biorące udział w projekcie potrafią między innymi:

zadbać o bezpieczeństwo własne, ocenić stan poszkodowanego, prawidło wezwać pomoc, wykonać prawidłowo pozycję boczną, ocenić podstawowe parametry życiowe, wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, użyć defibrylatora AED, właściwie postępować przy zadławieniu, zaopatrywać złamania, zwichnięcia, skręcenia, zranienia, krwotoki, postępować w wybranych stanach nagłych.

Realizatorzy projektu

Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu od strony organizacyjnej (osoby, które pomagały w pracy, uczestniczyły w spotkaniach zespołu realizującego projekt, załatwiały sprawy): 25, w tym 25 wolontariuszy.
Liczba osób, które wzięły udział w działaniach realizowanych w ramach projektu jako odbiorcy: 325.