Projekt realizowany przez: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI WSI GLISNO
Gmina: LUBNIEWICE
Całkowity koszt projektu: 8 346,39 zł
Wysokość otrzymanej dotacji: 6 000,00 zł
Wkład własny finansowy: 306,39 zł
Tytuł projektu: RATUJEMY GLIŚNIEŃSKIE MAUZOLEUM – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

W miejscowości Glisno, niedaleko pałacu, znajduje się gliśnieńskie mauzoleum rodu von Wartenberg. Jest to miejsce, w którym pochowano czterech przedstawicieli niemieckiego rodu arystokratycznego, będącego właścicielem Glisna do końca II wojny światowej.

Projekt rozpoczęliśmy spotkaniem integracyjnym dla mieszkańców gminy, na którym omówione były zaplanowane w projekcie działania oraz cele. Prace porządkowe przy mauzoleum przeprowadzono w pierwszej połowie lipca. Uprzątnięto wnętrze mauzoleum oraz teren zielony wokół niego. Prace, w które zaangażowało się 16 wolontariuszy, wykonano w dwa dni.

Następnym działaniem było przygotowanie opisu zabytku w języku polskim i niemieckim, czego podjęła się kierownik biblioteki – również w formie wolontariatu.

W lipcu na podstawie Zlecenia nr 1 została wykonana tablica informacyjna oraz 3 drogowskazy, które zostały umieszczone na naszym terenie. Dzięki temu osoby odwiedzające mauzoleum nie mają problemu z odnalezieniem jego lokalizacji.

Dodatkowo na podstawie Zlecenia nr 2 wykonano zabezpieczenie otworu wentylacyjnego znajdującego się w dachu mauzoleum.

Na początku sierpnia przygotowano plakaty dotyczące organizowanej wycieczki rowerowej, której celem miało być odwiedzenie uprzątniętego mauzoleum. W wycieczce wzięło udział 28 osób, które połączyły aktywność sportową z edukacją regionalną. Wycieczkę zakończono prelekcją w gliśnieńskim pałacu przygotowaną przez lokalnego regionalistę oraz poczęstunkiem, o który zadbało gliśnieńskie stowarzyszenie.

We wrześniu ogłoszono konkurs plastyczny i literacki dotyczący mauzoleum, skierowany do uczniów gminnej szkoły. Łącznie wpłynęły 24 prace, spośród których wyłoniono laureatów i wręczono nagrody rzeczowe. Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymali dodatkowo dyplomy za uczestnictwo. Prace konkursowe w październiku zostały wydrukowane w postaci broszury, która jest trwałą pamiątką pokonkursową.

Dzięki zaoszczędzonym środkom finansowym w kwocie 400 zł w listopadzie zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt. Spotkanie, połączone z poczęstunkiem, zorganizowano w sali wiejskiej w Gliśnie. Dzięki realizacji projektu wielu turystów odwiedzających Gminę Lubniewice w sezonie letnim 2022 roku dowiedziało się o tym wyjątkowym, dotąd zapomnianym miejscu. Realizacja projektu pokazała po raz kolejny, jak ważne jest współdziałanie na rzecz dobra wspólnego. Wszyscy zaangażowani w projekt mają dużą satysfakcję z wykonanych działań i poczucie, że razem można więcej. Projekt był okazją do uaktywnienia lokalnej społeczności po okresie pandemii.

Realizatorzy projektu

Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu od strony organizacyjnej (osoby, które pomagały w pracy, uczestniczyły w spotkaniach zespołu realizującego projekt, załatwiały sprawy): 10, w tym 4 wolontariuszy.
Liczba osób, które wzięły udział w działaniach realizowanych w ramach projektu jako odbiorcy: 90.