Projekt realizowany przez: STOWARZYSZENIE KREWNI I ZNAJOMI KRÓLIKA
Gmina: TORZYM
Całkowity koszt projektu: 8 316,33 zł
Wysokość otrzymanej dotacji: 6 000,00 zł
Wkład własny finansowy: 471,63 zł
Tytuł projektu: ŚWIAT JEST PIĘKNY

Celem projektu ŚWIAT JEST PIĘKNY było przede wszystkim umożliwienie uczestnikom warsztatów poznawania świata poprzez eksperymentowanie. Dzieci zdobywały umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, poszukiwania wiedzy oraz krytycznego myślenia.

W działaniach projektowych uczestnicy wzięli udział w Wielkiej Lekcji Montessori, która obrazowała naukową wersję powstania świata. Przedszkolaki odleciały w kosmos i dzięki projektorowi gwiazd poznały podstawowe konstelacje, wykonały również galaktyki zamknięte w słoiku.

Starsi uczniowie podczas warsztatów o żywiole ziemi i ognia wykonywali wulkan z gliny, malowali go i przygotowywali reakcję „wybuchu”, a także poznali i zgłębiali zjawisko magnetyzmu.

Podczas warsztatów o żywiole wody i powietrza dzieci wykonały „tornado w butelce” oraz rozmawiały o zagrożeniach wynikających z występowaniem tsunami i cyklonów. Dowiedziały się również o różnej gęstości cieczy – wykonały olejowe lampy.

W grudniu dzieci dowiedziały się o pochłanianiu wilgoci i wykonały sztuczny śnieg, a uczniowie zastanawiali się nad możliwościami ratowania naszej planety i nowinkami technicznymi, które dają szansę na zastąpienie metod bardziej inwazyjnych w ziemskie środowisko tymi bardziej przyjaznymi.

W projekcie wzięło udział 45 dzieci narodowości polskiej i ukraińskiej. Uczestnicy podczas eksperymentowania zdobyli podstawowe umiejętności planowania i organizacji pracy, a także umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów.

Zdobyta baza laboratoryjna zostanie wykorzystana w przyszłości w edukacji młodych mieszkańców naszej gminy.

Dzięki realizacji tego projektu wzrosło zainteresowanie metodami eksperymentalnymi w szkole, uczestnicy rozwijali swoje pasje. Wzrosła samoocena i kreatywność uczestników projektu. Realizacja projektu przyczyniła się do: poszerzenia kompetencji społeczności szkolnej i przedszkolnej w zakresie wykorzystania metod aktywizujących, eksperymentowania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Realizacja projektu wzbogaciła ofertę zajęć dodatkowych dla dzieci z naszej lokalnej społeczności. Eksperymentowanie w tym przypadku przyniosło wiele korzyści, ale była jednak przede wszystkim świetna zabawa z rówieśnikami. Podczas niej dzieci kształtowały osobowość, rozwijały pasję i wszechstronne możliwości.

W naszym projekcie wzięło udział 9 dzieci narodowości ukraińskiej. Były to dzieci z obszarów dotkniętych działaniami wojennymi. Przebywanie w grupie rówieśniczej dało im możliwość rozwijania swojej wiedzy i umiejętności, a także nauki języka polskiego – co jest bardzo istotne z punktu widzenia sytuacji politycznej i potrzeb tej grupy społecznej.

Większość podejmowanych działań była tak obrazowa, że nie potrzeba było głębiej wyjaśniać zjawisk w języku ukraińskim.

Dzieci ukraińskie wymagają dodatkowej motywacji do nauki. Zauważono to zarówno w szkole, jak i w przedszkolu. Nauka w atrakcyjny sposób pozwoliła na zrealizowanie celów projektów.

Realizatorzy projektu

Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu od strony organizacyjnej (osób, które pomagały w pracy, uczestniczyły w spotkaniach zespołu realizującego projekt, załatwiały sprawy): 6, w tym 5 wolontariuszy.

Liczba osób, które wzięły udział w działaniach realizowanych w ramach projektu jako odbiorcy: 45.