Projekt realizowany przez: OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ W TORZYMIU
Gmina: TORZYM
Całkowity koszt projektu: 7 572,44 zł
Wysokość otrzymanej dotacji: 6 000,00 zł
Wkład własny finansowy: 962,44 zł
Tytuł projektu: W DRUŻYNIE SIŁA

Głównym celem naszego projektu była integracja międzypokoleniowa, integracja polsko-ukraińska

(przełamywanie barier, nauka przez zabawę) oraz zdobycie wiedzy i umiejętności w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, zapoznanie ze sprzętem i z zasadami korzystania z niego.

To wszystko udało się nam zrealizować na poszczególnych spotkaniach.

Na 1. spotkaniu „Od kuchni” omówiliśmy podstawowe zadania i obowiązki, jakie należą do druhów OSP, na czym polega ich misja, jakie mają cele. Dzieci i młodzież poznawali sprzęt przeciwpożarowy, wozy strażackie oraz remizę. Rozmawialiśmy o szerokim zakresie działań straży pożarnej. Tego dnia uczestnicy projektu mogli oglądać prawdziwą zbiórkę alarmową oraz wyjazd jednostki do pożaru. To zrobiło na nich ogromne wrażenie

2. spotkanie „Zapobiegam, bo już wiem” to przede wszystkim rozmowa o działaniach przeciwpożarowych i bezpieczeństwie podczas sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu, takich jak burza, pożar, zdarzenie drogowe czy utonięcie.

3. spotkanie „Pompuję, więc ratuję” to już zajęcia praktyczne, drużyna ćwiczyła resuscytację krążeniowo-oddechową oraz pozycję boczną bezpieczną. Po ćwiczeniach trenowaliśmy DZWONIĘ NA 112 – ODBIERAM 112. Gra polegała na zgłoszeniu zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu i udzieleniu instrukcji pierwszej pomocy.

4. spotkanie „Współpracuję, więc celuję”, podczas którego uczestnicy zobaczyli sprzęt zakupiony w ramach projektu TARCZE NALEWAKOWE I HYDRONETKI. Następnie przyszedł czas na omówienie zasad korzystania z tego sprzętu oraz naukę obsługi i trafiania strumieniem wody do celu. Okazało się, że nie jest to takie proste, jak wydawało się na pierwszy rzut oka. Ćwiczenia i dobra współpraca przyniosła szybkie efekty i pokusiliśmy się o pierwszą rywalizację z podziałem na drużyny. Zabawa była super. A na zakończenie i pożegnanie wakacji było ognisko i kiełbaski.

5. spotkanie „Trenuję-rywalizuję-ratuję” polegało na utrwalaniu już zdobytej wiedzę z obsługi zakupionego sprzętu. Uczestnicy zostali podzieleni na 2 drużyny i odbyły się intensywne ćwiczenia. To była świetna zabawa, zdrowa rywalizacja i nauka jak przez współpracę osiągnąć najlepsze efekty.

6. spotkanie „Umiem, więc działam” – poza ćwiczeniami na sprzęcie przypomnieliśmy sobie wszystkie omawianie wcześniej zagadnienia. Podczas odgrywania scenek sytuacyjnych każdy uczestnik sam mógł sprawdzić swoją wiedzę i poprawić ewentualne niedociągnięcia.

7. spotkanie „Turniej – drużyny kontra rodziny” stanowiło podsumowanie całego projektu. Rywalizacja uczestników projektu i ich rodzin była niesamowita, a co najważniejsze cel główny, czyli integracja pokoleń i osób różnej narodowości, został osiągnięty. Na koniec wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku było okazją do wymiany doświadczeń i bliższego poznania się.

Uważamy, że wszystkie najważniejsze cele zostały osiągnięte. Drużyna poza integracją i zdobyciem podstawowej wiedzy bardzo dobrze poradziła sobie ze zdrową rywalizacją pozwalającą wypracować szybkość, zwinność, zaradność i co najważniejsze współdziałanie.

Realizatorzy projektu

Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu od strony organizacyjnej (osoby, które pomagały w pracy, uczestniczyły w spotkaniach zespołu realizującego projekt, załatwiały sprawy): 10, w tym 5 wolontariuszy.

Liczba osób, które wzięły udział w działaniach realizowanych w ramach projektu jako odbiorcy: 50.