Projekt realizowany przez: FUNDACJA COOLTURA
Gmina : DESZCZNO
Całkowity koszt projektu: 8 050,00 zł
Wysokość otrzymanej dotacji: 6 000,00 zł
Wkład własny finansowy: 500,00 zł
Tytuł projektu: WAKACYJNA INTEGRACJA

W maju bieżącego roku fundacja uruchomiła „Ośrodek wsparcia uchodźców” w Gliniku gdzie do momentu pisania tego tekstu pomoc otrzymało blisko 50 osób, które opuściły Ukrainę w wyniku działań wojennych. Od początku staraliśmy się zapewnić im nie tylko dobre i bezpieczne warunki mieszkaniowe, ale również podejmowaliśmy działania na rzecz ich integracji z mieszkańcami gminy. Integracja uchodźców jest bardzo ważna, aby poczuli się oni częścią tej małej społeczności, w której przyszło im mieszkać, mieli szanse budować nowe relacje z sąsiadami, szukać pracy.

W tym roku na terenie sołectwa Glinik Fundacja COOLtura realizowała projekt „Wakacyjna integracja”, który skierowany był nie tylko do mieszkańców gminy Deszczno, ale również właśnie do uchodźców z Ukrainy. Chcieliśmy, aby poprzez uczestnictwo we wspólnych spotkaniach z lokalną społecznością mieli szansę zbudować więzi, które dadzą im większe poczucie bezpieczeństwa w czasie, gdy – nie z własnego wyboru, a z konieczności – muszą organizować swoje życie w Polsce.

Projekt „Wakacyjna integracja” polegał na realizacji cyklu różnych wydarzeń skierowanych do lokalnej społeczności oraz uchodźców z Ukrainy. Tak powstał pomysł „Wakacyjnej integracji” – latem więcej czasu spędzamy na dworze, dzieci mają wolne, więc to idealny czas na wspólne zabawy, pikniki.

W tym roku w ramach projektu zaproponowaliśmy mieszkańcom szereg wydarzeń, w których udział wspólnie brali udział mieszkańcy oraz uchodźcy. Były to wydarzenia zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.

W ramach projektu zrealizowaliśmy projekcje kina plenerowego, animacje dla dzieci oraz warsztaty kulinarne. Projekcje kina plenerowego zorganizowaliśmy w formie pikniku przy ognisku, przed i po projekcji spędziliśmy czas przy rozmowach i pieczeniu kiełbasek. Filmy wybrane do projekcji wyświetlane były w dwóch wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się atrakcje przygotowane dla dzieci. Wspólnie robiliśmy mydełka pachnące i kolorowe, dzieci odwiedziły również alpaki – możliwość obcowania z tymi zwierzętami sprawiła dzieciom wiele radości.

Celem projektu była integracja mieszkańców sołectwa z uchodźcami z Ukrainy, którzy obecnie mieszkają w Gliniku. Uczestniczyli oni aktywnie w przygotowanych wydarzeniach. Osoby z Ukrainy podczas wszystkich działań były bardzo zaangażowane w organizację od przygotowań do sprzątania po wydarzeniach. Zarówno dorośli, jak i dzieci chętnie brali czynny udział we wszystkich aktywnościach. Ich zaangażowanie jest większe niż lokalnych mieszkańców i świadczy o dużej potrzebie integracji.

Uchodźcy są teraz w trudnej życiowej sytuacji z daleka od swojej ojczyzny i bardziej niż kiedykolwiek szukają kontaktu z innym człowiekiem. Tym bardziej, że w Polsce spotykają się raczej z dużą życzliwością. Ich ogromne zaangażowanie jest również formą odwdzięczenia się właśnie za tę życzliwość Polaków.

Realizatorzy projektu

Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu od strony organizacyjnej (osoby, które pomagały w pracy, uczestniczyły w spotkaniach zespołu realizującego projekt, załatwiały sprawy): 7, w tym 5 wolontariuszy.

Liczba osób, które wzięły udział w działaniach realizowanych w ramach projektu jako odbiorcy: 150.