Jest dostępny wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. – poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej BIP Ministerstwa Klimatu i Środowiska (bip.mos.gov.pl).

Jak przypomina resort, najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługuje refundacja poniesionych kosztów podatku VAT. Zwrot pobranego VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego.

Zwrot VAT mają rozliczać samorządy.

Według danych ministerstwa refundacja podatku VAT będzie dotyczyć ok. 300 tys. gospodarstw domowych.