Zmienia się DPS Tursk

Zmienia się DPS Tursk

Najważniejsze, trwające na terenie naszego powiatu inwestycje pod koniec 2022 roku to: * termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tursku, * budowa nowej oczyszczalni ścieków w DPS Tursk, * budowa farmy fotowoltaicznej w Szpitalu Powiatowym, * budowa boiska...
Gazeta to wasz głos

Gazeta to wasz głos

Stowarzyszenie Lokalne Forum Biznesu, wydawca gazety FORUM, ma status organizacji pożytku publicznego. To znaczy, że każdy każdy płacący podatki i rozliczający PIT może właśnie na Stowarzyszenie przekazać 1,5 procent podatku. Stowarzyszenie Lokalne Forum Biznesu od...
Wstąp do Policji

Wstąp do Policji

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego (artykuł 1 ustęp 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku o Policji). Policja, jako ogólnopolski pracodawca,...
PUE ZUS obowiązkowy

PUE ZUS obowiązkowy

Od 1 stycznia 2023 roku każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. ZUS usiłuje w ten sposób uciec od biurokracji „papierowej”, która stanowi większe obciążenie dla urzędników niż ta...