Wyższy abonament RTV

Wyższy abonament RTV

W 2023 roku nastąpi podwyżka abonamentu RTV. Za radioodbiornik miesięcznie będziemy musieli zapłacić 8,70 zł, a za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy 27,30 zł miesięcznie.  Nie wszyscy jednak są zobowiązani do ponoszenia tych opłat. Kilka milionów...
Po węgiel do gminy

Po węgiel do gminy

Przypominamy, że według obowiązujących regulacji można zgłaszać się do Urzędu Gminy z wnioskami o zakup węgla po preferencyjnej cenie. Podobnie jak wiele innych gmin, także i Torzym realizuje zadanie zaopatrzenia mieszkańców w węgiel. Węgiel kamienny (groszek, orzech)...
Przeliczanie emerytur

Przeliczanie emerytur

Od 2022 r. o ponowne przeliczenie emerytury można wnioskować tylko raz w roku. Formularz, który jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej ZUS, należy złożyć osobiście lub drogą elektroniczną. Prawo do ponownego przeliczenia emerytury przysługuje tym, którzy: *...
Zmienia się DPS Tursk

Zmienia się DPS Tursk

Najważniejsze, trwające na terenie naszego powiatu inwestycje pod koniec 2022 roku to: * termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tursku, * budowa nowej oczyszczalni ścieków w DPS Tursk, * budowa farmy fotowoltaicznej w Szpitalu Powiatowym, * budowa boiska...