Kończy się kolejna edycja Programu DZIAŁAJ LOKALNIE prowadzona przez Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania. Już ósmy raz pozyskaliśmy pieniądze od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców z terenu naszego stowarzyszenia.

Jak zwykle zaskoczyła mnie Wasza pomysłowość, zmysł organizacyjny i talent w pozyskiwaniu parterów. Werbujecie włodarzy, zaprzyjaźnione organizacje pozarządowe, domy kultury, biblioteki, a nawet przedsiębiorców. Ideą programu jest bowiem udowodnienie, że nawet niewielkie wsparcie finansowe potrafi zaangażować wielu ludzi do zrealizowania projektu ciekawego, potrzebnego, integrującego, a czasem nawet koniecznego.

Jako koordynator tego programu zapewniam, że nadal będziemy poszukiwać jak największych funduszy, które z wielką przyjemności oddam w Wasze ręce. Każdy bowiem zakończony projekt upiększa Waszą miejscowość lub zwiększa kompetencje członków społeczności lokalnej, pozwala na intrygujące spędzenie wolnego czasu, integruje mieszkańców. Widziałam Wasze zadowolenie z pracy nad projektem, widziałam radość na twarzach tych, którzy z tych działań korzystali, widziałam zainteresowanie osób postronnych. To największa satysfakcja z dobrze wykonanej pracy. Gratuluję!

Udostępniam Państwu dziesięć pięknych inicjatyw jako dowód na to, że wszystko jest możliwe. Wymagane jest tylko szczere zaangażowanie i mocna wiara w sukces.

WAKACYJNE ROWEROWE LOVE
WAKACYJNA INTEGRACJA
JEDEN, DWA TRZY – ŻYCIE RATUJESZ TY
RATUJEMY GLIŚNIEŃSKIE MAUZOLEUM
ŁAWECZKA STANISŁAWY I BRONISŁAWA PIOTROWICZÓW
RAZEM RAŹNIEJ
ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-EDUKACYJNA
POLSKO-UKRAIŃSKA INTEGRACJA W WAWROWIE
ŚWIAT JEST PIĘKNY
W DRUŻYNIE SIŁA

W roku 2022 na program Działaj Lokalnie pozyskaliśmy kwotę ponad 80 000 zł. Nadal poszukujemy sponsorów i filantropów gotowych wesprzeć rozwój społeczności lokalnych.

Ilona Wojciechowska
Prezes Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania
Koordynator Ośrodka Działaj Lokalnie