Skarga na bezczynność

Skarga na bezczynność

Każdy z nas, mieszkańców, może wnieść skargę na bezczynność organów gminy. Ale tylko w sytuacji, gdy organ gminy nie wykonuje czynności nakazanych przez prawo. Dotyczy to między innymi nieprzestrzegania statutu gminy. Wnoszący skargę musi wykazać związek przyczynowy...
PROW: nabory wniosków 2023

PROW: nabory wniosków 2023

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest realizowany od wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Poza poprawą konkurencyjności rolnictwa, celem PROW jest również zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, a także zrównoważony rozwój terytorialny obszarów...